หน้าหลัก
เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
ข่าวและกิจกรรม
https://meet.google.com/dqc-sazp-nuh
ประกาศสิทธิประกันสังคม ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย
 ขั้นตอนการใช้สิทธิประกันสังคม ของผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 การเกณฑ์ทหาร สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 Hemophilia Day 2017 ...อ่านต่อ
 กำหนดการฮีโมฟีเลียเดย์ ประจำปี 2559 ...อ่านต่อ
 Rainbow Across Border workshop ...อ่านต่อ
 AIA workshop, Bangkok, Thailand ...อ่านต่อ
 อาการเลือดออกง่าย ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 ความรุนแรงของโรคฮีโมฟีเลีย ...อ่านต่อ
 

 

ดาวน์โหลดวารสารฮีโมฟีเลีย
 
 

 

COPYRIGHT 2013 THAI HEMOPHILLIA PATIEN CLUB
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400